top of page

Het opstarten van een renovatieproject kan overweldigend zijn. Soms ontbreekt het aan kennis om bepaalde zaken aan te pakken. Tegenstrijdige informatie leidt niet altijd tot een bevredigend antwoord op je vragen.

 

Het is onze taak, als interieurvormgevers, om aangename ruimtes te ontwerpen. Soms kunnen kleine ingrepen een ruimte al grondig transformeren. Daarom willen wij jou bijstaan in het omvormen van jouw leefomgeving.

Onze voorkeur gaat naar het uitvoeren van onze projecten in houtskelet. Hiervoor gebruiken we vaak het WFR-systeem. Dit biedt alleen maar voordelen.

Samen met de architect bepalen we alle vereisten en specificaties waaraan de houten constructie moet voldoen. We werken gedetailleerde technische tekeningen en 3D-voorstellingen uit. Op basis hiervan worden alle constructie-onderdelen op maat gemaakt en gedeeltelijk vooraf gemonteerd.


Dit maatwerk en ons technisch advies laten het bouwbedrijf toe om sneller en vlotter de constructie op de werf uit te voeren.

In het ontwerp van het skelet houden we rekening met, eventuele ingewerkte metalen draagbalken of doorvoeren voor bijvoorbeeld ventilatie.

HOUTSKELET

bottom of page