top of page

Het opstarten van een renovatieproject kan overweldigend zijn. Soms ontbreekt het aan kennis om bepaalde zaken aan te pakken. Tegenstrijdige informatie leidt niet altijd tot een bevredigend antwoord op je vragen.

 

Het is onze taak, als interieurvormgevers, om aangename ruimtes te ontwerpen. Soms kunnen kleine ingrepen een ruimte al grondig transformeren. Daarom willen wij jou bijstaan in het omvormen van jouw leefomgeving.

Van een boekenkast op maat tot het volledig herdenken van jouw woon- en werkomgeving.

Elke opdracht, elk budget nemen wij ter harte.

We ondersteunen in het maken van keuzes: materialen, kleur, vorm en positie.

 

Het is belangrijk dat het eindresultaat als een thuis aanvoelt.

Daardoor streven we naar een samenhangend en aangenaam geheel op maat van de bewoners.

 

Het is onze taak om de uitvoering vlot te laten verlopen en het budget van nabij op te volgen. 

Interieur

bottom of page