Bouwcoördinatie I bouwmanagement & bouwaanvragen 

Werken in bouwteam met timber&stone ontlast de architect, de bouwheer en de aannemers!  

Door het bouwproces vlotter te laten lopen besparen we op tijd, kosten en onvoorziene zaken. De aannemers worden van in de voorbereidingsfase bij het proces betrokken. 

Bouwen en verbouwen vraagt veel van iedereen.

De bouwheer, de architect, de aannemers moeten allen goed op elkaar zijn afgestemd. Vaak is het voor velen een zoektocht naar een gepaste, betrouwbare en vakkundige aannemer voor het bouwen en verbouwen van uw woning. 

Met Timber and Stone nemen we het grootste deel van dit alles op ons. We bespreken met de architect/ aannemer of de klant zelf de plannen of nemen het ontwerp en de administratie voor onze rekening.

Als bouwcoördinator volgen wij de werken op vanaf de opstart tot aan de oplevering van de werken, dit zowel financieel, administratief als technisch. Wij doen dit voor rekening van de bouwheer, met als doel het realiseren van het bouwproject binnen de afgesproken termijn, budget en met een optimale prijs/kwaliteit verhouding. Met de bouwheer wordt ofwel een vaste vergoeding afgesproken per bouwproject in functie van de verwachtingen of wordt er in regie gewerkt.Wij zijn vooral ervaren in de  particuliere woningbouw zowel in nieuwbouw als in renovatie.

Vanaf de start der werken zorgen we ervoor, dat er ter aller tijde een controle is op de uitvoering van de werken. Wij werken steeds met dezelfde aannemers die kunnen terugvallen op een jarenlange ervaring in het bouwen van houtskelet-duurzame woningen.

Na de uitvoering leveren we de werken op, en zorgen we er voor dat je jaren later nog steeds tevreden ben over onze aanpak.

Alles wordt projectmatig behandeld.

Wenst u enkel een houtskelet-ruwbouw, winddicht met aanleg van leidingen binnen in de woning of toch een volledig afgewerkt project, het is allemaal mogelijk. 

Concreet kunnen wij, in functie van de noden en verwachtingen, volgende taken opnemen:

- uitschrijven en opvolgen van offertes
- prijs- en kwaliteitsvergelijkingen
- aanstellen van aannemers
- opstellen van aannemerscontracten
- dagelijkse coördinatie van de werf
- technische controle van de uitvoering
- opmaak en opvolgen van de planning
- budgetcontrole
- controle vorderingsstaten en facturen van aannemers en leveranciers
- werfvergaderingen leiden of bijwonen, verslaggeving
- voorbereiding, uitvoering & opvolging v/d voorlopige oplevering
- nacalculatie

 

De mogelijkheid bestaat om, de bouwwerken, of een gedeelte hiervan, uit te voeren voor de bouwheer.

- Ook geven wij advies bij aan- en verkoop van woningen

- inschatten van de totale projectprijs, zodat U niet voor verrassingen komt te staan.

STAPPENPLAN

Werkwijze 

TRAJECT

1. Voorbereiding:

Nog voor u een concreet idee heeft over uw (ver)bouwplannen kan je ons reeds contacteren. We bespreken samen uw idee en toetsen we de mogelijkheden af. 

Daarna kunnen we aan de slag.

We maken een voorstudie om in te kunnen schatten, wat al dan niet haalbaar zal kunnen zijn. 

TRAJECT

2. Architect:

           (als deze van toepassing is)

Timber and Stone beschikt zelf niet over een eigen architect.  ( indien er een nodig is)

De klant is volledig vrij in de keuze van zijn architect. 

Natuurlijk hebben wij architecten waar wij een goede samenwerking mee hebben. (naargelang stijl en regio) Dus ook hierbij kunnen we jullie adviseren. We betrekken liefst de architect zo snel mogelijk, zo kan er in de voorontwerpfase reeds over bepaalde zaken worden nagedacht.

TRAJECT

3. Offerte:

Als de plannen en de maatvoeringen geconcretiseerd zijn. Kunnen we overgaan tot het opmaken van een gedetailleerde offerte. Deze wordt opgemaakt aan de hand van een meetstaat en lastenboek en detailtekeningen. Zo weten alle betrokken personen waar de kost zich vooral bevind. 

Na overleg, kunnen we de offerte bijsturen tot ze binnen het vooropgestelde budget past.

TRAJECT

4. Bespreking:

Dit wordt vaak ook voor de opmaak van de offerte erbij genomen.

We bespreken het volledige project. Want eens op de werf moet alles vlot verlopen. We overlopen volgende zaken.

- EPB en veiligheidscoördinatie (verplichte zaken i.v.m. energie en veiligheid)

- Bouwknopen (moeilijke plaatsen in de constructie)

- Technieken (ventilatie, verwarming, elektrische voorzieningen)

- Kostprijsdrukkende aanpassingen

- Planning der werken

Hierop volgt het tekenen van de overeenkomst.

TRAJECT

5. Uitvoering:

Na het bespreken en goedkeuren van de uitvoeringsplannen en de details met de betrokken architect en aannemers ( die wij al dan niet voorgesteld hebben) gaan we van start. Bij elke uitvoering, waar het best een controle vereist is zorgen we dat we op zeer regelmatige basis op de werf zijn. We nemen dit telkens op in een verslag en communiceren we continu met alle betrokken partijen. Bij eventuele moeilijkheden zorgen we voor een degelijke en correcte oplossing.

TRAJECT

5. Oplevering:

    en nazorg

Als de gevraagde werken zijn afgerond, leveren we dit op. Sturen we bij wat moet bijgestuurd worden. Ook staan we garant voor de nazorg. Mochten er in een latere fase vragen of onvoorziene zaken opduiken. Dan nemen we ook hier ook onze verantwoordelijkheid. Een tevreden klant is de beste reclame.

 

Voel je vrij om ons te contacteren:

Oudenaardebaan 62 bus 1

9690 Kluisbergen

© 2020 by timberandstone